tirsdag den 10. maj 2011

David C Pack - hans perspektiv på kritik

For dem som er interesserede i at vide hvad gruppen Restored Church of God mener om kritik, så vil november/december artiklen fra deres medlemsblad Pillar med titlen "Are YOU a Critic?" [Er du en kritiker?] være læseværdig. I den artikel skriver James Turck om kritik som om det pr. definition altid var noget negativt - nærmest satanisk.

Intet kunne være mere forkert.

Enhver der har studeret personlig udvikling og god forretningsetik véd, at der er en KÆMPE forskel mellem negativ og KONSTRUKTIV kritik.

Når kritik er konstruktiv er det muligt at komme foran sine konkurrenter som måske ikke er helt så fokuserede på egne arbejdsmetoder. Med andre ord: Det er ikke kun et spørgsmål om at arbejde hurtigere for at komme foran. Langt oftere fungerer det langt bedre, at arbejde smartere.

Det er værd at huske når præster (eller andre) forsøger at sætte en masse skriftsteder på deres påstande. Det er nemlig en metode der ofte bruges af sekterne i Armstrongismen - og den virker blandt dem som ikke kender selve Skriften, men stoler på præster til at "fortolke" hvad Guds ord siger.

mandag den 9. maj 2011

Harold Camping - Martinez-familien

en af de engelske blogs om Armstrongismen kan du læse om Adrienne Martinez, hendes mand og deres fælles barn, der bruger hele opsparingen op til den sidste dag, der ifølge Harold Camping, kommer den 21. maj 2011.

Det er absolut tragisk at nogen kunne finde på at sælge alt, ofre alt og ligefrem være stolte over, at sidste mønt bliver brugt lige op af den sidste dag.

Særligt fordi dagen efter altså er den 22. maj - og der er ingen garanti for nogen "slutdato", hvilket de ville vide hvis de havde kigget på selve Bibelen i stedet for at forlade sig på hvad et præsteskab måtte ytre...

Ingen havde været i tvivl om hvad der var løsningen hvis forældrene misbrugte alkohol eller stoffer, men i denne situation vil de fleste nok forbarme sig med påstanden om, at ægteparret bare var godtroende og/eller naive.

Men det løser bare hverken den uddannelse de nu aldrig får og de andre konsekvenser ved at rykke teltpælene alene fordi en sektleder kommer med endnu en falsk forudsigelse.

Armstrrongismen har mange skeletter gennem historien, og takket være denne blog får du information om dette blændværk.

onsdag den 4. maj 2011

Det religiøse supermarked

Armstrongismen er faktisk det religiøse supermarked. Det er en samling af forskellige doktriner hvoraf nogle stammer fra Jehovas Vidners idesamling, andre fra Mormonismen (herunder ideen om de tabte stammer, som skulle være "genfundet" af WCG-grundlæggeren, Herbert W Armstrong, som faktisk var kraftigt inspireret af en bog af JH Allen). Flere andre doktriner er også hentet flere andre steder fra.

Den "originale" organisation har skiftet navn. I dag kalder Worldwide Church of God sig for Grace Communion International. Skiftet kom efter grundlæggerens død i 1986. Joseph Tkach overtog ledelsen, og indførte talrige ændringer af doktrinsamlingen, men ikke selve grund-indstillingen, nemlig det sekteriske. I dag er det Joseph Tkachs søn, Joseph Tkach Jr, der styrer gruppen, og tog de sidste skridt frem mod at fremstå "normalt" kristen med bl.a. fejring af jul og barnedåb.

Det er ganske interessant at Grace Communion International har valgt at bevare det "oprindelige" domæne (wcg.org), som dog viderestiller til deres nye domæne: gci.org.

Organisationen mente, efter grundlæggerens død, at bøger og hæfter var skadelige, men ikke mere skadelige end de var villige til at sælge copyright til bøgerne til Philadelphia Church of God, der ledes af en tidligere præst, Gerald Flurry, der stod til fyring sammen med en kollega, nu afdøde John Amos, i slutningen af 1988 fordi han ikke bakkede op om de doktrinære ændringer. Sagen er beskrevet i en bog skrevet af Gerald Flurrys søn, Stephen Flurry, med titlen "Raising the Ruins". Du kan læse en anmeldelse af bogen herfra: http://armstrongism-ultimate-guide.blogspot.com/2010/06/raising-ruins-by-stephen-flurry.html.

mandag den 2. maj 2011

Om at køre en blog uden kommentarer

Når du kigger på bloggen hos Church of God - a Worldwide Association, Inc (Guds Kirke - en global forening) vil du se, at de kører Armstrongismen i fuldt flor. Deres blog er ikke åben for kommentarer.

"Hvem har dog brug for feedback?" synes at være deres ræsonnement.

I en af deres nyeste artikler med titlen "With All These Taxes, Why Is the U.S. Getting Deeper in Debt?" [Med alle de skatter, hvorfor bliver USA så yderligere forgældet?] er svaret indlysende: USA opkræver for lidt skatter hos deres borgere.

Hvordan Amerikanere kan være "overbebyrdet" når de "arbejder mere end tre måneder for bare at betale stats- og lokale skatter" er noget af et paradoks når Danskerne er vant til at betale 40% af deres indkomst i skatter - effektivt cirka 30% når du fraregner fradrag. Men til gengæld en moms på 25%...

Svaret på politiske spørgsmål er ofte upopulære, og USA har meget at lære om den mentale indstilling hos arbejderne. Når der kommer for mange skatter og for mange administrative byrder, vælger flere firmaer at outsource opgaverne til billigere omåder - ofte uden indblanding af fagforeninger i udviklingslande. Det er både godt og skidt, og i hvert fald en udfordring for alle ansatte, uanset ens politiske observans.

Den slags nuancer er ikke velkomne på COGWA-bloggen fordi det kunne hindre deres Armstrong-inspirerede harcellering med hold mund, betal og bed, som er opskriften for de "trofaste" som skal holde på hvad som helst der fortælles fra præstens talerstol - uden at blande sig i politik.

Folk der er fanget i Armstrongismen har brug for demokratiets frihed og evnen til at tænke selvstændigt i stedet for at stole blindt på de prædikener der foregiver det alene handler om "over-forbrug", for krisen er en faktor der sjældent inddrages i forklaringerne når de gerne skal gøres så "enkle" som muligt - hvilket også lå til grund for WCG-kirkens oprindelige titel på bladet, Den Enkle Sandhed. Alle de nuancer kan ikke bare forenkles, for med forenklingen følger også en generalisering som derved får folk til at tro på hvad som helst, uden reel forståelse for alle de faktorer som skal med i beregningerne...

Vi kontrollerer vores egne handlinger. Nationale underskud er det nationale politikere styrer, og så længe lobbyister har så meget magt i dagligdagens politiske hændelser er der intet der vil ændre sig.

Det var som sagt ikke muligt at skrive dette på deres blog, for de tillader ikke kommentarer - og ville sikkert heller ikke udgive dem, hvis de tillod dem, for så ville det "enkle" verdensbillede forsvinde...

Efter Dialogcentret lukkede ned...

Som du kan læse på Dialogcentrets forside lukkede de alle aktiviteter den 2. april 2011. Deres hjemmeside vil forblive online et stykke tid endnu, men du kan ikke komme i kontakt med dem mere.

Det efterlader folk der forlader Armstrong-bevægelsen i et vist tomrum. Jeg oprettede den 9. juni 2010 bloggen Armstrongism - The Ultimate Guide i et forsøg på at hjælpe dem som gerne ville have informationer om Worldwide Church of God (Guds Verdensvide Kirke) og dets udløbere.

Det er i alt blevet til 58 indlæg, samtidig med, at jeg har lavet et par sider på HubPages om Armstrongismen, men også det mere generelle, nemlig hvorvidt du er medlem af en sekt. Disse sider vil blive oversat.

Sekterne har efterhånden frit spil, for deres pengekasser bugner mens dem som gerne vil kæmpe for frihed og retten til at tænke selv må forgå fordi folk, ganske enkelt, ikke vil betale en rød reje for at blive hjulpet.

Derfor må du også leve med reklamer her på bloggen, for jeg modtager hverken statsstøtte eller tipsmidler. Interessen i at hjælpe skyldes alene at jeg spildte en del år i bevægelsen, og jeg vil gerne spare dig en masse bekymringer ved at du frit kan lære mere om de bevægelser der gennem tiden er udsprunget fra Armstrongs organisation, Worldwide Church of God.

Du er velkommen til at skrive kommentarer her på bloggen, ligesom du også vil få annonceret en e-mail adresse til tips og ideer til supplerende artikler. Du er sikret fuld anonymitet, men jeg vil gerne vide hvem jeg skriver med så enhver henvendelse der ikke kan efterprøves via links til dokumentation kan jeg ikke bruge til at skrive en artikel. Der skal være kød på informationen, for ingen af os ønsker injurier eller utroværdige rygter.

God information baseres på solid dokumentation, og den eneste måde at bekæmpe Armstrongismens fordrejninger er at bruge selve Bibelen og andre kilder til at tjekke de påstande der kommer i de mange skrifter der i dag efterligner den type blade vi tidligere så som The Plain Truth (Den Enkle Sannhet) og The Good News.

Hvis du har eksemplarer af interne skrifter vil du også kunne sende udklip/scanninger fra disse til den e-mail adresse jeg opretter til at være tilknyttet denne blog.

På forhånd tak til dem som vil deltage aktivt i at udbygge denne blog - og også en stor tak til dem som vil sprede budskabet om, at denne blog er på vej på dansk som supplement til de mange som allerede nu er begyndt at læse den engelske version.

God læselyst.