fredag den 10. juni 2011

Sekters kontrolmønstre

Hvis du har undret dig over hvordan folk bliver medlemmer af sekter, så kan det være en god ide, at vide mere om sekters kontrolmønstre. Hele anatomien bag selve sektens konstruktion og arbejdsmetode kan gøre det meget nemmere for dig at gennemskue hvad der adskiller sekter fra "almindelige" tros-foreninger.

Nysgerrighedsfasen
Mange grupper har lukkede kredse - det være sig et medlemsblad, som kun udkommer til medlemmer, men også ting der kun lader sig gøre blandt medlemmer af den pågældende gruppe. Ved at gøre det attraktivt at blive blandt "de udvalgte" skabes grobunden for tankekontrollen som vedkommende helt frivilligt går ind i.

Under initiering
I processen hvor personen går fra at være "interesseret" til potentielt medlem sker der et tankeskift. I Armstrong-bevægelsen blev især skriftstedet 1. Tessaloniker 5:22 brugt til at sige "bevis alt". Du måtte stille alle de spørgsmål du ønskede FØR medlemskab. Men når først du var blevet medlem blev spørgsmål tolket som kritik hvis ikke du straks accepterede forklaringen fra præsten.

Denne form for tankekontrol skaber allerede dilemmaet for den enkelte person. "Er det bare mig, der tvivler?" tænker flere. I denne fase nager tvivlen for mange, men de skyder det væk, og håber på at tvivlen forsvinder når de tænker mindre over det de gerne vil spørge om.

Når medlemmer forsvinder...
Når medlemmer begynder at forsvinde ændrer flere præster stil. Så serveres der f.eks. en forprædiken om Kora, om den rebelske ånd eller andre spændende titler, som søger at imødegå, at andre begynder at få lignende tanker.

Velsignelsen ved internet er, at i dag kan tingene ikke gemmes for folk. Hvis du har adgang til en computer har du også de fleste steder adgang til internet, og hvis du har prøvet at bruge en søgemaskine, begynder informationerne at flyde ind. Det er bl.a. derfor denne danske blog bliver skrevet som supplement til min engelske blog, Armstrongism - The Ultimate Guide.

God weekend og god Pinse til alle. :-)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar