mandag den 2. maj 2011

Om at køre en blog uden kommentarer

Når du kigger på bloggen hos Church of God - a Worldwide Association, Inc (Guds Kirke - en global forening) vil du se, at de kører Armstrongismen i fuldt flor. Deres blog er ikke åben for kommentarer.

"Hvem har dog brug for feedback?" synes at være deres ræsonnement.

I en af deres nyeste artikler med titlen "With All These Taxes, Why Is the U.S. Getting Deeper in Debt?" [Med alle de skatter, hvorfor bliver USA så yderligere forgældet?] er svaret indlysende: USA opkræver for lidt skatter hos deres borgere.

Hvordan Amerikanere kan være "overbebyrdet" når de "arbejder mere end tre måneder for bare at betale stats- og lokale skatter" er noget af et paradoks når Danskerne er vant til at betale 40% af deres indkomst i skatter - effektivt cirka 30% når du fraregner fradrag. Men til gengæld en moms på 25%...

Svaret på politiske spørgsmål er ofte upopulære, og USA har meget at lære om den mentale indstilling hos arbejderne. Når der kommer for mange skatter og for mange administrative byrder, vælger flere firmaer at outsource opgaverne til billigere omåder - ofte uden indblanding af fagforeninger i udviklingslande. Det er både godt og skidt, og i hvert fald en udfordring for alle ansatte, uanset ens politiske observans.

Den slags nuancer er ikke velkomne på COGWA-bloggen fordi det kunne hindre deres Armstrong-inspirerede harcellering med hold mund, betal og bed, som er opskriften for de "trofaste" som skal holde på hvad som helst der fortælles fra præstens talerstol - uden at blande sig i politik.

Folk der er fanget i Armstrongismen har brug for demokratiets frihed og evnen til at tænke selvstændigt i stedet for at stole blindt på de prædikener der foregiver det alene handler om "over-forbrug", for krisen er en faktor der sjældent inddrages i forklaringerne når de gerne skal gøres så "enkle" som muligt - hvilket også lå til grund for WCG-kirkens oprindelige titel på bladet, Den Enkle Sandhed. Alle de nuancer kan ikke bare forenkles, for med forenklingen følger også en generalisering som derved får folk til at tro på hvad som helst, uden reel forståelse for alle de faktorer som skal med i beregningerne...

Vi kontrollerer vores egne handlinger. Nationale underskud er det nationale politikere styrer, og så længe lobbyister har så meget magt i dagligdagens politiske hændelser er der intet der vil ændre sig.

Det var som sagt ikke muligt at skrive dette på deres blog, for de tillader ikke kommentarer - og ville sikkert heller ikke udgive dem, hvis de tillod dem, for så ville det "enkle" verdensbillede forsvinde...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar